Startpagina

Verdrag van rome

Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Verdrag van Rome inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Verdrag van Rome en verwijzingen daarnaartoe Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap of ook wel Verdrag van Rome werd in 1957 gesloten. Het was een verdrag waarmee de Europese Economische Gemeenschap (EEG) gevestigd werd, de belangrijkste voorloper van de Europese Unie Dit initiatief mondde in 1953 uit in het Verdrag tot oprichting van een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS-Verdrag), waarna in 1957 het EEG-Verdrag werd ondertekend in Rome. Dat was de voorloper van het huidige Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Ondertekening van het Verdrag van Rome De landen die het Verdrag van Rome ondertekenden waren België, Frankrijk, West-Duitsland, Nederland, Luxemburg en Italië.De EEG staat aan de basis van de huidige Europese Unie Verdrag van Rome (EEG) Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap Op 25 maart 1957 werden twee Verdragen ondertekend: het Verdrag tot Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA of Euratom)

Nederland 2007 Verdrag van Rome 2 euro in Coincard UNC 29,95 € In winkelwagen Meer. Alleen online. Op voorraad Toevoegen aan Verlanglijst Aan vergelijken toevoegen. Verdragen van Rome 60 jaar Zestig jaar geleden werd in Rome de basis gelegd voor het Europa zoals we dat vandaag kennen. Het was het begin van de langste periode van vrede in de geschiedenis van Europa

Verdrag van Rome - Wikipedi

Het Verdrag werd tegelijkertijd ondertekend met een tweede verdrag waarbij de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) werd opgericht. Het Verdrag van Rome is bij een aantal gelegenheden gewijzigd en heet nu het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. KERNPUNTEN Doelstellinge 2 Euromunt van Spanje uit 2007 met het motief Verdrag van Rome. Randschrift: 2**, zesmaal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven. Uitgiftedatum: 25 Maart 2007

Het EEG-Verdrag werd op 1 januari 1958 van kracht en staat ook wel bekend als het Verdrag van Rome. Het was de voorloper van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG). Op 1 december 2009 werd het Verdrag van Lissabon van kracht en veranderde de naam van EG-verdrag in de huidige naam: 'Verdrag betreffende de werking van de. Ze zullen er de zestigste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome herdenken, waarmee de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgericht, de voorloper van de Europese Unie Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (verdrag van Rome) Het Verdrag stelt eenvormige regels op voor het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in de Europese Unie (EU) Ongeacht de bepalingen van het Verdrag kunnen Denemarken, Zweden en Finland de nationale bepalingen betreffende het recht dat van toepassing is op kwesties in verband met het goederenvervoer over zee, handhaven en wijzigen zonder de procedure van artikel 23 van het Verdrag van Rome te volgen

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische

2 Euromunt van Oostenrijk uit 2007 met het motief Verdrag van Rome Catalogus van de 2 euro gedenkmunten (2007 Verdrag van Rome) Emissiedatum alle landen 25-03-07. De set van 17 munten is te koop voor ongeveer € 100,- (mrt. 2016

2 Euro België 2007 Verdrag van Rome 2 Euro België 2016 Childfocus 2 Euro Duitsland 2006 (F) Schleswig-Holstein 2 Euro Italië 2014 Carabinieri Prijs o.t.k. 0 bieding(en Daarnaast beschikt het, als uitvloeisel van de bepalingen van het Verdrag van Lateranen, over een aandelenpakket (met naar verluidt zowel binnen- als buitenlandse belangen), waarvan de waarde niet bekend is, en over onroerend goed, dat alleen al in de stad Rome ongeveer 5.000 woningen omvat 2x 50 jaar Verdrag van Rome (2007) 1x 10 jaar EMU (2009) 3x 10 jaar euro (2012) Deze munten zijn in omloop geweest. Ook per stuk verkrijgbaar. Prijs o.t.k

Video: Verdrag van Rome - Europa N

Verdrag van Rome (1957) - Historiek

  1. 2 euro Nederland 2007 UNC coincard (Verdrag van Rome) 2013 Speciale 2 euromunt nederland 2007 (verdrag van rome) unc in coincard verpakt in originele coincard uitgegeven door de koninklijke... nederlandse munt. Deze coincard is onderdeel van de officiële coincard catalogus
  2. De meest exclusieve in deze serie is toch wel de Sloveense herdenkingseuro voor de 50 jarige herdenking van het Verdrag van Rome. Slechts 400.000 stuks werden hiervan geslagen. Ter vergelijking; van de Belgische variant werden er 5.000.000 geslagen
  3. al Court Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, Rome, 17-07.
  4. DONE at Rome, this twenty-sixth day of October 1961, in a single copy in the English, French and Spanish languages
  5. Verdrag van Rome De zes landen, waaronder Nederland, die in 1951 een verdrag hadden gesloten over samenwerking bij de productie van kolen en staal, namen in 1957 het besluit om ook een gemeenschappelijke markt te vormen, de Europese Economische Gemeenschap
  6. Het Verdrag van Rome stelde een gemeenschappelijke markt in waarbinnen mensen, goederen, diensten en kapitaal vrij kunnen bewegen. Op deze verjaardag kijkt de Europese Unie terug met trots en vooruit met hoop , klinkt het op de website van de Europese Unie

Video: Verdrag van Rome (EEG) - europarl

Verdrag van Rome 2007 - Coincardsho

Zoals Artikel 130 van het Verdrag van Rome voorschrijft, heeft de Europese Investeringsbank geen winstoogmerk. Selon les termes de l'Article 130 du Traité de Rome , la Banque européenne d'investissement ne poursuit pas de but lu cratif Bij het ontwerpen van de bepalingen inzake de grondrechten zijn de volgende documenten als uitgangspunt genomen: het op 4 november 1950 te Rome gesloten Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (Trb. 1951 Verdrag van Rome kan overigens ook verwijzen naar de oprichting van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanvaard in 1950, of het Statuut van het Internationaal Strafhof, aanvaard in Rome in 1998

Verdragen van Rome 60 jaar Europese Uni

  1. Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations The Rome Convention secures protection in performances for performers, in phonograms for producers of phonograms and in broadcasts for broadcasting organizations
  2. EUR-Lex - xy0023 - EN - EUR-Le
  3. 2 Euro overzicht Verdrag van Rome - 2-euromunten

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen

2 Euro Oostenrijk Verdrag van Rome - 2-euromunten

De exclusieve €2 Slovenië 2007 Verdrag van Rome - munthuis

Populair: